Pioniersplekken

De docuserie Pioniersplekken laat je kennismaken met pioniers, die een bijdrage leveren aan de Nieuwe Economie. In 8 afleveringen staan 8 Rotterdamse hotspots centraal. Dit zijn bedrijfsverzamelgebouwen waar startups werken aan innovatie. Focus is de maatschappelijke en economische transitie waarin we ons bevinden, zoals die ook verwoord is in de Roadmap Next Economy. De plekken: Blue City, RDM, ECE, Groothandelsgebouw/CIC, SUGU, RET Sluisjesdijk, Keilewerf en ZOHO. Samenvattend:

Pioniers van de Nieuwe Economie [7:10]                 Pioneers of the New Economy (English subtitled)

     

Alle afleveringen