Home

Documentairemaker en levenscoach op het snijvlak van de transitie van mens en maatschappij

We leven in een tijd waar veel aan de hand is. Jezelf afvragen ‘wie wil ik zijn?’ en ‘hoe wil ik leven?’ wordt steeds urgenter. Voor mezelf heb ik gekozen om duurzaam en bewust te leven samen met anderen. Ik woon in een woongroep in de natuur. Wat ik graag uitdraag, is dat je je leven zelf vorm kunt geven op een manier, die vervullend voor je is. Dit vraagt bewuste ontwikkeling. Dit vraagt dat je jezelf kent, en weet wat jouw unieke ‘call’ of zielsverlangen is, en daarnaar weet te leven. Dit maakt ieder mens een pionier van zijn eigen leven. Deze visie laat ik in alles wat ik doe doorsijpelen. In mijn films, als coach en als mens.

In mijn documentaires geef ik aandacht aan ontwikkelingen waarvan ik denk dat we daarmee de goede kant op gaan, stedelijke of maatschappelijke vernieuwing. En ik zet graag de pioniers daarvan in het zonnetje.  

Mijn meest recente productie is de documentaireserie Idealen in Steen. Deze laat zien met welke idealen en met welke visie de stad wordt gemaakt, en wat we kunnen leren van de afgelopen eeuw. En idealen van 100 jaar geleden blijken nog steeds actueel. 

In de serie Samen Leven Samen Wonen uit 2021 onderzoek ik samen met Ron Blom of collectief wonen een trend is en of het een antwoord is op maatschappelijke uitdagingen zoals woningnood, vergrijzing en eenzaamheid. Als spin off van deze Serie hebben we de film Together! The Movie gemaakt over het gelijknamige project van de TU Delft over collectieven woonvormen en de toekomst van wonen.

In 2016 portretteerde ik in Pioniersplekken  de pioniers van de Nieuwe Economie. In 2017 heb ik in de serie Haven in Transitie de energietransitie en de circulaire economie belicht, en wat dit betekent voor havenstad Rotterdam. Wat de energietransitie nu voor de gemiddelde stedeling betekent, heb ik onderzocht in de serie Stad in Transitie in 2018 en 2019. In de serie Green Power Kids van 2019 laten kinderen van twee basisscholen zien hoe zij hun wijk in Rotterdam-West willen verduurzamen. In 2020 heb een film gemaakt over de totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord.

linkedin

facebook