Home

Documentairemaker en levenscoach op het snijvlak van de transitie van mens en maatschappij

We leven in een chaotische tijd met veel veranderingen. We ontkomen er niet meer aan ons te bezinnen op vragen als ‘wie wil ik zijn?’ en ‘hoe wil ik leven?’ Voor mezelf heb ik gekozen om duurzaam en bewust te leven samen met anderen in Woongroep Het Hart. Waar ik mensen graag toe inspireer, is dat zij zelf  pionier worden van hun eigen leven. Hieronder versta ik jezelf leren kennen, thuis komen bij jezelf, de wijsheid ontsluiten die in je leeft, en dat dan weer naar buiten brengen. Deze visie laat ik in alles wat ik doe doorsijpelen. In mijn films, als coach en als mens.

In mijn documentaires geef ik aandacht aan ontwikkelingen waarvan ik denk dat we daarmee de goede kant op gaan. 

In één van mijn recente producties, Idealen in Steen, laat ik zien met welke idealen en met welke visie de stad wordt gemaakt, en wat we kunnen leren van de afgelopen eeuw. En idealen van 100 jaar geleden blijken nog steeds actueel. 

In de serie Samen Leven Samen Wonen uit 2021 onderzoek ik samen met Ron Blom of collectief wonen een trend is en of het een antwoord is op maatschappelijke uitdagingen zoals woningnood, vergrijzing en eenzaamheid. Als spin off van deze Serie hebben we de film Together! The Movie gemaakt over het gelijknamige project van de TU Delft over collectieven woonvormen en de toekomst van wonen.

 In Pioniersplekken portretteer ik de pioniers van de Nieuwe Economie en duidt Jan Rotmans de ontwikkelingen. In de serie Haven in Transitie belicht ik de impact van de energietransitie en de circulaire economie op de haven van Rotterdam. Wat de energietransitie nu voor de gemiddelde stedeling betekent, heb ik daarna onderzocht in de serie Stad in Transitie. In de serie Green Power Kids  laten kinderen van twee basisscholen zien hoe zij hun wijk in Rotterdam-West willen verduurzamen.  Ook de totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord in 2019 heb ik vastgelegd.

linkedin

facebook