Home

Documentairemaker en levenscoach op het snijvlak van de transitie van mens en maatschappij

We zijn ons er steeds meer van bewust hoe dat we verbonden zijn met de natuur en onze planeet, en met elkaar. In dit nieuwe tijdperk kunnen we niet meer ongestraft doorgaan met oude gewoonten. Duurzaam en bewust leven wordt het nieuwe normaal. We zijn pionier van ons eigen leven en geven onze bijdrage vanuit ons hart. Dit is mijn missie, en die laat ik in alles wat ik doe doorsijpelen, in film als coach en als mens.

De laatste tijd heb ik een aantal documentaireseries gemaakt in Rotterdam In 2016 heb ik Pioniersplekken gemaakt over pioniers van de Nieuwe Economie. In 2017 heb ik in de serie Haven in Transitie de energietransitie en de circulaire economie belicht, en wat dit betekent voor havenstad Rotterdam. Wat betekent de energietransitie nu voor de gemiddelde burger? Antwoorden daarop heb ik onderzocht in de serie Stad in Transitie 2018 en 2019. In de serie Green Power Kids van 2019 laten kinderen van twee basisscholen zien hoe zij hun wijk in Rotterdam-West willen verduurzamen. In 2020 heb een film gemaakt over de totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord.

linkedin

facebook