Home

Maker van maatschappelijk bewogen films en documentaires

Grote veranderingen zijn gaande in onze samenleving. In vele opzichten. We worden zelfbewuster. We voelen ons meer en meer verbonden met de natuur en onze planeet, en met elkaar. We gaan naar een postfossiel, duurzaam tijdperk. We gaan van ‘hebben’ naar ‘gebruiken’, van bezit naar functionaliteit. We laten ons leiden door waar ons hart naar uit gaat, ieder mens wordt pionier van zijn eigen leven. Echter, de wereldwijde connectiviteit, de toegang tot alles, en de onduidelijkheid over wat nu waarheid is, is ook beangstigend. Over dit soort onderwerpen maak ik graag documentaires en TV programma’s. In 2016 heb ik de docuserie Pioniersplekken gemaakt over pioniers van de Nieuwe Economie. In 2017 heb ik in de serie Haven in Transitie de energietransitie en de circulaire economie belicht, en wat dit betekent voor havenstad Rotterdam. Wat betekent de energietransitie nu voor de gemiddelde burger? Antwoorden daarop heb ik onderzocht in de serie Stad in Transitie 2018 en 2019.

linkedin

facebook