Home

Maker van maatschappelijk bewogen documentaires

Er staan grote veranderingen voor de boeg in onze samenleving. In vele opzichten. We worden zelfbewuster. We voelen ons meer en meer verbonden met de natuur en onze planeet, en met elkaar. We gaan naar een postfossiel tijdperk. We gaan van ‘hebben’ naar ‘gebruiken’, van bezit naar functionaliteit. We laten ons leiden door waar ons hart naar uit gaat, ieder mens wordt pionier van zijn eigen leven. Echter, de wereldwijde connectiviteit, de toegang tot alles, die nu voor iedereen beschikbaar is geworden, is ook beangstigend, leidend tot nationalistische tegenbewegingen. Over dit soort onderwerpen maak ik graag documentaires en TV programma’s. In 2016 heb ik de serie Pioniersplekken gemaakt over de Nieuwe Economie en hoe die in de stad Rotterdam vormgegeven wordt. In 2017 kwam de haven aan de beurt. De serie Haven in Transitie belicht de energietransitie, wat die inhoudt en wat die betekent voor de haven Rotterdam, voor de stad, en ook voor ieder van ons.

Maker van portretfilms 

Het is mijn passie om de bezieling mensen zichtbaar te maken. In persoonlijke portretten laat ik zien wat mensen te vertellen hebben aan de wereld. Ieder mens heeft zijn unieke verhaal, ten dienste van het grotere geheel. En beelden zeggen duizendmaal meer dan woorden. Zie de pagina Portretfilms.

linkedin

facebook