Stedelijke Vernieuwing

Samenleven, samenwerken, samen het verschil maken. Ik maak films over stedelijke vernieuwing van onderop. Sleutelfiguren en pioniers die met hun inspirerend vermogen en betrokkenheid projecten voor elkaar krijgen, die bijdragen aan de stad.