Films

Documentairemaker op het snijvlak van de transitie van mens en maatschappij

De crisissen van deze tijd tonen aan, dat we niet meer ongestraft kunnen doorgaan met oude gewoonten. Duurzaam en bewust samen leven wordt een noodzaak. We zijn pionier van ons eigen leven en geven onze unieke bijdrage aan het grotere geheel. Dit is mijn missie, en die laat ik in alles wat ik doe doorsijpelen, in film, als coach en als mens.

Mijn meest recente productie is de documentaireserie Samen Leven Samen Wonen. Daarin onderzoek ik samen met Ron Blom of collectief wonen een trend is en of het een antwoord is op maatschappelijke uitdagingen zoals woningnood, vergrijzing en eenzaamheid.

In 2016 portretteerde ik in Pioniersplekken  de pioniers van de Nieuwe Economie. In 2017 heb ik in de serie Haven in Transitie de energietransitie en de circulaire economie belicht, en wat dit betekent voor havenstad Rotterdam. Wat de energietransitie nu voor de gemiddelde stedeling betekent, heb ik onderzocht in de serie Stad in Transitie in 2018 en 2019. In de serie Green Power Kids van 2019 laten kinderen van twee basisscholen zien hoe zij hun wijk in Rotterdam-West willen verduurzamen. In 2020 heb een film gemaakt over de totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord.

linkedin

facebook