Bewustwording

Het is mijn missie om eraan bij te dragen dat mensen ‘bewust zijn’ van zichzelf en van┬áde wereld, en bewust met elkaar en de natuur omgaan. Betekenisgeving en duurzaamheid zijn daarbij terugkerende thema’s.