Samenleving

Het gaat om samen. Samenleven, samenwerken, samen een verhaal vertellen. Samen een film maken. Ik maak graag films die gaan over wat mensen samen voor elkaar krijgen, over onderlinge betrokkenheid, over inspirerende projecten, veelal op het gebied van stedelijke vernieuwing en sociaal-economische uitdagingen.