Evolving Consciousness

Waar ik aan wil bijdragen, is dat mensen ‘bewust zijn’ van zichzelf en van de wereld, en bewust met elkaar en de natuur omgaan. Betekenisgeving en duurzaamheid zijn daarbij terugkerende thema’s.

Voorbeelden van ‘bewustwordingsfilms’, zie hieronder: