Bewustwording

Waar ik aan wil bijdragen, is dat mensen ‘bewust zijn’ van zichzelf en van┬áde wereld, en bewust met elkaar en de natuur omgaan. Betekenisgeving en duurzaamheid zijn daarbij terugkerende thema’s.

Voorbeelden van ‘bewustwordingsfilms’, zie hieronder: